Prihlásenie investoraBlogChcem registrovať projekt

22 August 2018
Priebeh investičného procesu pri anjelskom investovaní

Zaujíma vás, čo môžete očakávať od momentu prvej komunikácie s investorom až po rokovania o investícii? Zoznámte sa s tým, ako zvyčajne prebieha investičný proces pri anjelskom investovaní.

Nižšie uvedený rozpis krokov je logickou súslednosťou krokov, ktoré vykoná nielen samotný podnikateľ, ale prípadne aj angel investorská sieť, resp. investor.

0. Krok: Skôr než začnete

Naše prvé odporúčanie je jednoduché. Ak to s investorom v podnikaní myslíte vážne, tak sa najskôr na proces seriózne pripravte

1. Krok: Oslovenie anjelského investora

Napriek tomu, že anjelských investorov môžete stretnúť všade (investorom môže byť akýkoľvek úspešný manažér/ka či podnikateľ/ka), v praxi je niekedy ťažké ich identifikovať. Ak neviete, kde začať, odporúčame vám využiť niektorý z nasledovných kanálov:

  • Podnikateľské konferencie, súťaže, eventy;
  • Priame oslovenie prostredníctvom sociálnych sietí ako LinkedIn,
  • Oslovenie akcelerátorov (odporúčame sa poobzerať najmä v zahraničí, napr. v ČR),
  • Oslovovanie investorov prostredníctvom investičných platforiem (napr. crowdberry.sk) a anjelskych investorských sietí.

2. Krok: Zber a vyhodnocovanie príležitostí

Ak zašlete váš zámer napríklad do našej siete, budeme sa ním zaoberať. V našom Klube prebieha vyhodnocovanie zámerov dvojfázovo. Prvú predselekciu robíme za účelom oddelenia projektov, ktoré sú zjavne nepripravené od projektov, ktoré môžu mať investorský potenciál. Ak ste sa na proces pripravili (viď bod 0), prejsť týmto sitom nebude pre vás problém. Druhú selekciu už vykonávajú samotní investori, ktorí nás kontaktujú so žiadosťou o sprostredkovanie kontaktu na podnikateľov, ktorých projekty ich zaujali.

Ako podklad k hodnoteniu v tejto fáze slúži náš formulár ideálne doplnený o investorskú prezentáciu, resp. skrátený podnikateľský plán.

3. Krok: Prezentácia projektov

Po pozitívnej spätnej väzbe od investorov a doplnení požadovaných informácií zväčša nasleduje osobné stretnutie, resp. pozvánka odprezentovať sa na investičnom fóre. Investori na týchto prezentáciách získavajú možnosť osobne prediskutovať všetky otázky, ktoré ich ohľadom projektov zaujímajú.

4. Krok: Spoznávanie tímu a projektu

Ak záujem investorov o váš projekt pretrváva aj po osobnom stretnutí, môžete od nich očakávať tieto kroky: 

  • môžu požadovať osobné pohovory s kľúčovými osobami z vášho tímu;
  • môžu preverovať vaše referencie;
  • v spolupráci s expertami budú bližšie analyzovať váš biznisplán,
  • budú preverovať funkčnosť produktu a náležitostí ohľadom duševného vlastníctva atď. 

V ranných fázach sa analýza sústreďuje najmä na analýzu schopností tímu, relevantnosť potreby pre produkt a veľkosť trhu, pre ktorý je produkt určený.

5. Krok: Term sheet

Ak investičný proces pokračuje dobre a obe strany si sadli aj po ľudskej stránke, podnikateľ môže očakávať, že investor pre neho v ďalšom kroku pripraví návrh zmluvných podmienok - takzvaný termsheet.

Termsheet je akýsi sumár ustanovení investičnej zmluvy, ktorý stanovuje základnú ekonomiku zmluvy, t.j. čo dostáva investor, koľko peňazí ponúka startupu + stanovuje ďalšie kontrolné mechanizmy tak, aby bolo jasné či existuje zhoda medzi investorom a startupom na základných podmienkach spolupráce. O termsheete sa s investorom samozrejme vyjednáva, takže v tomto bode určite odporúčame zahrnúť do komunikácie aj právnika, ktorý sa orientuje v tomto type obchodného práva.

Termsheet je väčšinou nezáväzný a deje sa tak aj kvôli investorom, pretože tí nechcú byť po podpise termsheetu viazaní k podpisu ostrej zmluvy (ešte nevedia všetky potrebné informácie o projekte) ale aj kvôli startupu, pretože podnikatelia takisto nechcú byť viazaní záväzkom zmluvu podpísať. Aj keď je termsheet nezáväzný, hovorí o vážnom záujme oboch zmluvných strán a predsa obsahuje dve záväzné klauzuly: záväzok mlčanlivosti a záväzok časovej exkluzivity udelenej investorovi pre potreby vykonania due diligence.

6. Krok: Due Diligence

Due diligence je osobitne potrebné vtedy, ak ide o investíciu do spoločnosti, ktorá už má nejakú históriu. Investori v spolupráci s expertami zvyčajne preverujú finančný, daňový a právny stav spoločnosti. V prípade technologicky orientovaných startupov určite očakávajte aj technické due diligence. Trvanie previerky môže byť záležitosťou dní, ale aj týždňov v závislosti na komplexnosti projektu a histórii spoločnosti.

7. Krok: Podpis zmluvnej dokumentácie

Ak previerka dopadla uspokojivo, môže sa pristúpiť k podpisu zmluvnej dokumentácie. Pri anjelských investíciách môže ísť buď o konvertibilný úver alebo priamo o zmluvu o prevode obchodného podielu.