Prihlásenie investoraBlogChcem registrovať projekt

14 September 2018
Na čom najčastejšie zlyhávajú startupy?

Každý podnikateľ vám potvrdí, že učiť sa na vlastných chybách je tá najdrahšia škola. Poučiť sa zo zlyhaní druhých je oveľa múdrejšie aj lacnejšie. Aj preto nezaškodí občas si pripomenúť najčastejšie príčiny zlyhania začínajúcich firiem.

Ak by sme mali pomenovať dominantnú príčinu zlyhaní startupov, celkom určite by sme vybrali marketing. Ale pozor, pod marketingom nemáme na mysli len aktivity, ktoré sa robia za účelom promovania startupu alebo predaja produktu. Marketingom totiž nie je len inzercia a PR, sú ním aj aktivity súvisiace s porozumením potrieb trhu, odhad vývoja a načasovania trhu, správania sa konkurencie a podobne. Zakladatelia, ktorí začínajú s podnikaním bez toho, aby si najskôr naštudovali trh, spoznali konkurenciu, zistili si, ako je financovaná atď strieľajú takpovediac slepí na pohyblivý terč. Jednoduchá definícia marketingu v tejto súvislosti môže znieť aj nasledovne:

"Marketing je práca určujúca čo robiť, kedy, kde, ako a pre koho. A to na základe poznatkov o trhu."

 

Nižšie sme zosumarizovali najčastejšie dôvody zlyhaní startupov rôznych autorov podľa frekvencie výskytu/závažnosti, pričom podčiarkli sme tie, ktoré majú niečo dočinenia s trhom. Sami vidíte, že ak dokonale poznáte trh, eliminujete minimálne 70% najčastejších dôvodov zlyhania podnikania. 

Skúsenosti Paula Grahama Analýza portálu Statista Analýza Chandni Shah Motwani

1. Len jeden zakladateľ
2. Zlá lokalita
3. Marginálny/príliš malý trh
4. Odvodený (neoriginálny) nápad
5. Tvrdohlavosť zakladateľa v zmysle, že neakceptuje trhové signály
6. Nekvalitní programátori
7. Výber zlej platformy
8. Zdĺhavé uvádzanie produktu na trh
9. Priskoré uvedenie produktu na trh
10. Chýbajúca orientácia na konkrétneho zákazníka
11. Príliš málo finančných zdrojov
12. Míňanie zdrojov nad pomery
13. Príliš veľa finančných zdrojov
14. Chýbajúci manažment vo vzťahu k investorom
15. Obetovanie užívateľov na úkor zisku
16. Neschopnosť vyhrnúť si rukávy
17. Nezhody v tíme
18. Len polovičná snaha

 

 

 

1. Neexistujúca trhová potreba (42%)
2. Minuli sa finančné zdroje (29%)
3. Nekvalitný tím (23%)
4. Silná konkurencia (19%)
5. Cenová/nákladová náročnosť (18%)
6. Slabý produkt (17%)
7. Nedostatočný/nejestvujúci biznismodel (17%)
8. Slabý marketing (14%)
9. Ignorácia zákazníkov (14%)
10. Nesprávne načasovanie produktu (13%)
11. Strata focusu (13%)
12. Nezhody v tíme (13%)
13. Nevyšla zmena stratégie/pivot (10%)
14. Strata nadšenia, motivácie (9%)
15. Zlá poloha (9%)
16. Nezáujem investorov (8%)
17. Legislatívne prekážky (8%)
18. Nevyužívanie, absencia poradcov (8%)
19. Vyhorenie (8%)
20. Neschopnosť zmeniť stratégiu (7%)

1. Ignorácia zákazníkov
2. Neexistujúca trhová potreba
3. Nekvalitný tím
4. Slabý marketing
5. Minuli sa finančné zdroje
6. Nedostatočný/nejestvujúci biznismodel
7. Nesprávne načasovanie produktu
8. Strata nadšenia, motivácie
9. Neschopnosť zmeniť stratégiu
10. Slabý produkt
11. Cenová/nákladová náročnosť
12. Nevyužívali sieťový efekt
13. Nezhody v tíme
14. Strata focusu
15. Vyhorenie
16. Silná konkurencia
17. Nezáujem investorov
18. Zlá lokalita
19. Nedostatočná zaangažovanosť
20. Nesprávne načasovanie podnikania

Zdroj

Zdroj

Zdroj