Prihlásenie investoraBlogChcem registrovať projekt

11 Február 2018
Kto sú podnikateľskí anjeli?

Podnikateľskí anjeli sú individuálni investori využívajúci vlastný kapitál na financovanie malých a stredných podnikov s výrazným rastovým potenciálom.

Podnikateľským anjelom sa označuje fyzická osoba – investor, ktorý disponuje voľným kapitálom, ktorý zhodnocuje tým, že investuje do projektov iných podnikateľov v rannom štádiu rozvoja podnikania, pričom okrem kapitálu poskytuje podnikateľovi aj svoje know-how a kontakty.

Termín „podnikateľský anjel“ historicky pochádza z konca 18. storočia, keď sa niekoľkým investorom podarilo vďaka investícii odvrátiť krach divadla na Brodwayi. V dnešnej dobe hrá kapitál neformálnych investorov veľmi dôležitú úlohu pri financovaní mnohých začínajúcich podnikateľov, pričom ide o investovanie relatívne malých finančných objemov do veľmi ranných štádií podnikania. Investor za svoju investíciu zväčša nadobúda v spoločnostiach majetkový podiel, prostredníctvom ktorého sa spolupodieľa nielen na výnosoch, ale aj na rizikách podnikania.

Podľa výskumov European Business Angels Network (EBAN) ide zväčša o osoby, ktoré majú nasledovné charakteristiky:

1. V prevažnej väčšine ide o mužov vekom od 35 do 65 rokov, ktorí majú za sebou úspešnú kariéru podnikateľov alebo manažérov. Podnikateľské skúsenosti sú pre investorov obzvlášť dôležité, pretože im pomáhajú nielen pri identifikácii sľubných investičných príležitostí, ale neskôr vďaka nim dokážu pomôcť zakladateľom s budovaním firiem.

2. Časové kapacity týchto neformálnych investorov umožňujú venovať sa podnikateľovi aspoň jeden deň v týždni. Jedným z dôležitých atribútov angel investovania je skutočnosť, že po investícii sa väčšinou angel investor aktívne zapája do diania v startupe a pre zakladateľov je často zdrojom cenných rád a skúseností. Vedecké štúdie na tému angel investovania taktiež jednoznačne preukázali súvis medzi dosiahnutým výnosom z angel investícií a mierou angažovanosti angel investorov v startupoch. 

3. Investície týchto individuálnych investorov sa vo svete pohybujú v rozmedzí od 25 000 € do 250 000 €, pričom kumulatívne nepresahujú viac ako 25% celkového majetku investora. V slovenských podmienkach môžeme tvrdiť, že štandardná výška angel investície sa pohybuje v rádovo desiatkach tisíc Eur.

4. Okrem finančných prostriedkov je investor s podnikateľom ochotný zdieľať svoje manažérske skúsenosti, špeciálne know-how a svoju sieť kontaktov. Nejde pritom len o kontakty na potenciálnych zákazníkov, investori môžu pomôcť napr. aj pri nábore vhodných zamestnancov.

5. Aj keď prieskum EBAN uvádza, že investori zväčša nemajú zvláštne sektorové preferencie, avšak z vyššie uvedeného výskumu R. Wiltbanka vyplýva, že z pohľadu návratnosti investícií je pre angel investorov lepšie, ak investujú do odvetví, v ktorých sa vyznajú. Vo všeobecnosti však možno konštatovať, že angel investori sú ochotní investovať do akéhokoľvek rastového podnikania, ktoré samozrejme nie je špekuláciou či je na hrane zákona.

6. Angel investori z dôvodu potreby kontaktu so zakladateľmi často preferujú investície v regióne svojho bydliska.

7. Okrem ziskového motívu angel investori často investujú aj kvôli pocitu osobného uspokojenia a pocitu dobrodružstva, ktorý sprevádza začiatky inovatívneho podnikania.

8. Hoci investori podstupujú značné riziko, investičná prax je taká, že zväčša vo firmách nadobúdajú len minoritný majetkový podiel. Deje sa tak z toho dôvodu, aby zakladatelia nestrácali motiváciu budovať svoju firmu a tiež kvôli tomu, že pri úspešnom startupe je pravdepodobné, že do firmy neskôr vstúpia ďalší investori, ktorí budú ďalej “riediť” obchodné podiely pôvodných zakladateľov aj angel investora/ov. Títo venture kapitáloví investori zároveň tiež budú chcieť zabezpečiť, aby pôvodní majitelia boli naďalej dostatočne motivovaní na budovaní vlastnej firmy.