Prihlásenie investoraBlogChcem registrovať projekt

13 Február 2019
Investičné kolá startupov

Máloktorý startup má to šťastie, že je ziskový od samotného začiatku. Zväčša si projekty musia prejsť určitými štádiami a vývojom, ktorý stojí nemalé peniaze. Tieto sa neposkytujú naraz, ale postupne vo viacerých investičných kolách spolu s tým, ako startup rastie a dozrieva.

Poďme si teda bližšie charakterizovať jednotlivé investičné kolá. Keďže vynikajúce startupy nepoznajú geografické hranice, pri charakteristike použijeme medzinárodný pohľad a metriky, ktoré sa od slovenskej reality v mnohom líšia. V prostredí krajín strednej Európy sú investičné kolá väčšinou realizované v nižších finančných objemoch (resp. firmy, ktoré získajú investíciu, nedozrejú natoľko, aby sa realizovali neskoršie investičné kolá).

1. Pre-seed (predzárodočné) financovanie

Tento druh financovania pomôže definovať, ako má vyzerať nápad zhmotnený do podoby “Minimum viable product”, teda produktu s najmenšou možnou funkcionalitou, na základe ktorého bude možné otestovať záujem trhu. Vzhľadom na to, že ide o najrizikovejšiu fázu podnikania, túto si obyčajne musia podnikatelia financovať prevažne z vlastných zdrojov, resp. zo zdrojov rodiny a známych. Je možné, že sa podnikateľovi pošťastí získať zdroje aj od neznámych investorov - týchto literatúra označuje príznačným pojmom “fools”, čo v preklade znamená blázni.

Z vlastných skúseností vieme, že slovenskí podnikateľskí anjeli v drvivej väčšine prípadov nie sú ochotní financovať projekty v tomto štádiu. Podporu startupy v tomto štádiu nájdu skôr u akcelerátorov, inkubátorov, resp. inštitúcií ako Slovak Business Agency. Pre objektivitu však treba poznamenať, že na pre-seed investíciu v zahraničí dosiahnu startupy, ktoré sú v mnohých ohľadoch kvalitnejšie ako je slovenský benchmark, preto je na druhej strane opatrnosť slovenských investorov aj pochopiteľná.

Typická pre-seed investícia podporí zakladateľov malou investíciou v desiatkach tisíc USD za účelom dosiahnutia prvého vytýčeného míľnika potrebného na to, aby sa tím mohol uchádzať o skutočné investície v seed investičnom kole. Zriedkavo, ak je projekt a tím kvalitný, môže výška pre-seed investícií dosiahnuť úroveň až 1 milióna USD. Do týchto kôl sa tradične zapájajú aj podnikateľskí anjeli.

 • Priemerná suma investície: desiatky tisíc USD
 • Typická valuácia startupov: do 1 mil. USD
 • Typickí investori: Priatelia, rodina a známi, podnikateľskí anjeli orientovaní na skoré štádiá investícií, startup akcelerátory.

2. Seed investície

Tento druh investícií je určený na to, aby sa dovyvíjal produkt. Počas tohto kola financovania už tím vie investorom prezentovať silné signály, že pre produkt existuje trh (“Product market fit” štádium), resp. je už vidieť nejaký nábeh mesačných tržieb (používa sa aj slovo “trakcia”). Samozrejme, hovoríme o technologických startupoch, za ktorými je vývoj, nie o startupoch, ktoré sú schopné overiť svoju životaschopnosť oveľa skôr.

Tradične sa do seed investícií zapájali najmä podnikateľskí anjeli, ale vznik mnohých bohatých venture kapitálových spoločností spôsobil, že veľkou skupinou investorov sú investičné spoločnosti, ktoré budujú široké portfóliá startupov a disponujú bohatými skúsenosťami a kontaktami. Tento vplyv vytvoril veľký rozptyl vo veľkosti typickej investície. Kým veľkosť seed investícií, ktoré financujú anjeli, je okolo 150 000 USD, seed investičné kolá vedené venture kapitálovými fondmi dosahujú až okolo 1,5 mil. USD.

 • Priemerná suma investície realizovaná VC fondami: 1,7 mil. USD
 • Priemerná suma investície realizovaná podnikateľskými anjelmi: 150 000 USD
 • Typická valuácia startupov: 1–3 mil. USD
 • Typickí investori: Priatelia, rodina a známi, podnikateľskí anjeli orientovaní na skoré štádiá startupov, startup akcelerátory.

3. Series A

Investičné kolo Series “A” poskytuje startupom kapitál vtedy, keď sú vo fáze “Product-Market fit” a startup má jasnú stratégiu ako dosiahnuť niekoľkonásobný rast tržieb. V tejto fáze ide gro investícií do marketingu a predaja. Až do tejto fázy sa často rast startupu odvíja len od jedného distribučného kanála, ktorý nemusí byť vždy škálovateľný. Príkladom je situácia, že výrobok už nepredávate len cez priamy predaj, ale aj ako white-label riešenie alebo integráciu iných produktov.

Typickým investorom v týchto fázach už nie sú podnikateľskí anjeli (aj keď nie je vylúčené, aby sa týchto kôl nejakí “superanjeli” zúčastnili), ale fondy rizikového kapitálu. Dynamický vývoj na trhu rizikového kapitálu spôsobil, že investície čo do objemu rastú a nie je ojedinelé ak presiahnu 10 mil. USD.

 • Priemerná suma investície: 10 mil. USD
 • Typická valuácia startupov: 10 – 15 mil. USD
 • Typickí investori: fondy rizikového kapitálu, “super” anjeli

4. Series B

Financie získané z investičného kola Series B sú určené na budovanie medzinárodného obchodu, propagácie, klientskej podpory. Pre investorov už ste overená firma, a tak je bežné dosiahnuť na sumy okolo 30 miliónov dolárov.

 • Priemerná suma investície: 25 mil. USD
 • Typická valuácia startupov: 30 – 60 mil. USD
 • Typickí investori: fondy rizikového kapitálu orientované na neskoršiu fázu investičného cyklu

5. Investičné kolá Series C

Pri týchto kolách je podstatná škálovateľnosť biznisu. Investor očakáva, že sa stanete dominantným hráčom na trhu, a to aj pomocou akvizície konkurencie alebo inej komplementárnej spoločnosti. Pretože ide o investíciu s malým rizikom, vaša spoločnosť je zaujímavá nielen pre klasické venture kapitálové fondy, ale aj pre private equity fondy, banky a podobne.

 • Priemerná suma investície: 50 mil. USD
 • Typická valuácia startupov: 100 – 120 mil. USD
 • Typickí investori: fondy rizikového kapitálu orientované na neskoršiu fázu investičného cyklu, private equity fondy, banky a podobne.


Zdroj informácií: https://medium.com/the-saas-growth-blog/from-pre-seed-to-series-c-startup-funding-rounds-explained-f6647156e28b