Prihlásenie investoraBlogChcem registrovať projekt

08 November 2018
Investičná stratégia angel investora Tima Ferrisa

Zoznámte sa s investičnou stratégiou, ktorú zdieľal popredný americký angel investor a autor populárnej biznis literatúry Tim Ferriss.

Nováčikom v anjelskom investovaní sa často stáva, že na investorskú kariérnu dráhu po čase zanevrú, lebo upadnú do tzv. smrtiacej špirály. Tá v praxi vzniká tak, že na začiatku svojej investorskej dráhy urobia pár relatívne náhodných investícií, pri ktorých stratia peniaze, z čoho sú následne sklamaní. Sklamanie logicky vedie k tomu, že prestanú investovať, pričom varujú aj svojich známych, aby sa investovaniu do startupov radšej oblúkom vyhýbali.

Základný problém vzniká hneď na začiatku, pretože investovanie by nemal byť náhodný ale systematický proces, ktorého základom je dopredu premyslená investičná stratégia angel investora. Investičná stratégia je akýsi súbor investičných pravidiel a kritérií, ktorý investorom pomáha identifikovať a vyberať vhodné príležitosti pri tvorbe svojho investičného portfólia. Vzhľadom na riziko spojené s anjelským investovaním investori potrebujú diverzifikovať - t.j. vytvárať si portfóliá. A to všetko pri zachovaní správnej diverzifikácie medzi jednotlivými triedami aktív. Za tie môžeme považovať napr. termínované vklady, dlhopisy, reality, akcie verejne obchodovateľných spoločností, private equity, angel investície a tak ďalej. Sú to všetko investičné príležitosti, ktoré sa líšia mierou výnosu, rizika a mierou likvidity. O týchto súvislostiach sme sa zmieňovali už v minulom článku.

Tvorba investičného profilu

Základom investičnej stratégie je tvorba investičného profilu, ktorý môže obsahovať nasledovné informácie.

Kritérium Preferencia (náročnosť požiadaviek)
1. Výška investície Minimum - maximum
2. Štádium startupu Požiadavka od predzárodočného štádia až po rastové
3. Veľkosť startupu Výška pravidelného mesačného obratu (angl. MRR), počet zamestnancov atď
4. Tržby Akceptujem aj startupy s nulovými tržbami, resp. mám požiadavku na minimálne tržby?
5. Sektor podnikania Odporúča sa investovať do odvetví, v ktorých sa investor vyzná a vie startupu priniesť pridanú hodnotu.
6. Manažérsky tím Stačí mi formujúci sa tím, resp. požadujem, aby už bol tím vyformovaný?
7. Skúsenosti manažmentu Som ochotný investovať do tímu s malými skúsenosťami, resp. investujem len do tímu s adekvátnymi skúsenosťami a odbornosťou v odvetví?
8. Produkt Stačí mi koncept/prototyp produktu, resp. chcem investovať do odskúšaného produktu, ktorý je už uvedený na trh?
9. Umiestnenie prevádzky Mám požiadavky na vzdialenosť prevádzky od svojho bydliska?
10. Syndikované investovanie Stratégia investovania - investujem samostatne, resp. len so skúseným angel investorom?
11. Akcionárska štruktúra Akceptujem v spoločnosti aj predchádzajúcich investorov?
12. Forma investícii Trvám na čisto equity investovaní, resp. som prístupný poskytnúť aj dlhové financovanie (podriadený dlh)?
13. Disponibilný čas a miera participácie v startupe Aký čas si môžem vyčleniť na startup na týždennej/mesačnej báze?
14. Investičný horizont Mám nejaký časový limit, do ktorého chcem exitovať, resp. nemám časový limit?
15. Vlastná pridaná hodnota Investujem len do startupov, ktorým viem pomôcť kontaktami, skúsenosťami alebo mi na tom až tak nezáleží?

Investičná stratégia Tima Ferrissa

Tim Ferriss, angel investor spoločností Uber, Twitter, Facebook, Alibaba, Shopify a iných úspešných spoločností zdieľal príklad možnej investičnej stratégie.

  • K dispozícii mám 200 000 USD počas 2 rokov, ktoré chcem rozinvestovať minimálne do 10 startupov.
  • Ak pôjde o startup 1 zakladateľa, musí byť technicky zameraný. 2 technicky orientovaní zakladatelia sú ideál.
  • Zaujíma ma či zakladatelia brigádovali na slabo platených pozíciách, napr. ako čašníci.
  • Ide o produkt, ktorý by som sám používal?
  • Produkt, do ktorého chcem investovať, by mal byť masový, orientovaný na drobného spotrebiteľa, resp. malé firmy.
  • Startup by mal by mať aspoň 10% medzimesačný nárast kľúčových metrík.
  • Musí mať prehľadnú akcionársku štruktúru s minimom predošlých investícií. Nebudem investovať do „preklenovacieho financovania“.
  • Potenciálny exit každého zo startupov v portfóliu by mal kompenzovať aspoň 2/3 vstupnej investície celého portfólia.
  • Investujem len do spoločností založených v USA, resp. firiem, ktoré chcú pôsobiť v USA.

Ak ste sa touto stratégiou inšpirovali a chcete získať prístup k zaujímavým investičným príležitostiam, budeme radi, ak nás kontaktujete.

Zdroj obrázka: youtube.com (reprofoto)