Prihlásenie investoraBlogChcem registrovať projekt

13 Apríl 2018
Ako vytvoriť prezentáciu, ktorá investorov zaujme?

Základným dokumentom, ktorý slúži na účely komunikácie podnikateľov s investormi je investičná prezentácia, v angličtine tzv. "pitch deck". V dnešnom článku sa dozviete, aké informácie by v investičnej prezentácii rozhodne nemali chýbať.

Ak sa rozhodnete uchádzať o priazeň investorov z Klubu podnikateľských anjelov Slovenska, postačí vám vyplniť žiadosť o rozsahu max. 1,5 A4. Tento rozsah informácií nám postačuje na to, aby sme dokázali vyselektovať projekty, ktoré majú šancu osloviť našich investorov od tých, ktoré šancu nemajú. Je potrebné si uvedomiť, že toto je len prvý krok na dlhej ceste a že pre efektívnu komunikáciu s investormi budú potrebné aj ďalšie podklady. Typický priebeh komunikácie s investormi je taký, že po zaradení projektu do databázy naši investori prostredníctvom nás oslovujú podnikateľov, ktorých projekty ich zaujali, so žiadosťou o dodatočné informácie. Tieto informácie môžu mať podobu investičnej prezentácie, resp. biznisplánu. Ak záujemca o investora tieto informácie nemá po ruke, komunikácia sa zbytočne naťahuje a zväčša sa skončí skôr ako sa začala. Preto vám veľmi odporúčame, aby ste sa vopred pripravili na to, že vás investor požiada buď o investičnú prezentáciu, resp. skrátený podnikateľský plán. Na základe kvality týchto dokumentov si následne rýchlo urobí úsudok či má aj naďalej záujem o váš projekt a ak áno, veľmi pravdepodobne vám navrhne osobné stretnutie.

Pýtate sa, aké informácie je potrebné poskytnúť investorom v rámci prezentácie? Prinášame stručný prehľad, ktorý vám dobre poslúži aj ako osnova prezentácie:

 1. Problém - v úvode sa pokúste vysvetliť, v čom spočíva problém, ktorý sa snažíte projektom vyriešiť. Uistite sa, že problém, ktorý riešite, je skutočný. Objasnite, koho sa problém týka.
 2. Riešenie - aké riešenie problému ponúkate? Stručne popíšte navrhované riešenie, ako bude fungovať a nezabudnite uviesť, prečo je váš návrh lepší ako iné riešenia dostupné na trhu. Tento slide by mal plynule nadväzovať na slide o produkte.
 3. Produkt - ideálne je, ak je k dispozícii ukážka vášho demo produktu, na ktorej odprezentujete príklady využitia vášho produktu. Ak ide o technologický produkt, uveďte na akej technológii funguje.
 4. Cieľový trh a škálovateľnosť - aký je potenciál trhu pre vaše riešenie/produkt? Aké sú trhové trendy? Kto presne je vašim zákazníkom? Je vaše riešenie škálovateľné? Pokúste sa presvedčiť auditórium, prečo je prezentovaný projekt veľkou príležitosťou. Buďte konkrétni a realistickí.
 5. Konkurencia - povenujte sa aj konkurencii a zdôraznite, prečo si myslíte, že váš produkt bude lepší ako dostupné alternatívy. Nezabudnite, že niekedy nie je konkurenciou konkrétna spoločnosť, ale jednoducho aj návyky spotrebiteľov. Ak má váš produkt nejakú zjavnú konkurenčnú výhodu, pochváľte sa ňou (môže to byť patent, exkluzívna predajná zmluva, know-how atď)
 6. Marketingová stratégia, predaj a distribúcia - v tejto časti investorom objasníte, ako plánujete oslovovať zákazníkov a prostredníctvom akých kanálov budete predávať. Mali by ste uviesť aj informáciu o tom, koľko vás bude stáť predaj prostredníctvom uvedených kanálov.
 7. Súčasné štádium projektu - na tomto mieste opíšte, aké míľniky ste už dosiahli a kde presne sa nachádzate. Pochváľte sa partnermi, zákazníkmi a inými relevantnými informáciami, ktoré vám pridajú na dôveryhodnosti. Spomeňte najbližšie významné kroky, ktoré plánujete realizovať.
 8. Biznis model - zosumarizujte informácie o tom, ako a na čom plánujete zarábať.
 9. Finančné projekcie - ukážte investorom odhady, kedy očakávate prvé príjmy a kedy by vaše podnikanie mohlo dosiahnuť bod zvratu (bod, v ktorom prestane tvoriť stratu). Finančné odhady je možné demonštrovať prostredníctvom tabuľky či grafu.
 10. Zakladatelia a kľúčové osoby - predstavte kľúčových ľudí z tímu prostredníctvom krátkeho resumé ich kariérnej dráhy a skúseností.
 11. Doterajšia investícia - v prezentácii môžete zosumarizovať, aký objem zdrojov bol už na projekte preinvestovaný a to vo finančnom, resp. časovom vyjadrení.
 12. Akcionárska štruktúra - uveďte, aké sú majetkové podiely zakladateľov. Ak je v spoločnosti už prítomný aj nejaký investor, je potrebné uviesť aj túto informáciu.
 13. Ponuka pre investora - vyčíslite, akú veľkú investíciu potrebujete a čo okrem financií od investora očakávate. Odporúčame taktiež uviesť, na čo investíciu plánujete použiť. Je už na vašom uvážení či v tejto fáze uvediete aj výšku ponúkaného majetkového podielu. V každom prípade, ak investor prejaví záujem investovať, tejto otázke je priestor venovať sa aj na osobnom stretnutí.
 14. Kontakt - nezabudnite do prezentácie pripojiť aj svoj kontakt.

Aj napriek tomu, že sme spomenuli pomerne obsiahly zoznam bodov, ktorým by ste sa mali povenovať, snažte sa, aby prezentácia mala maximálne 20 slidov. Odporúčame nezachádzať príliš do technických či finančných detailov, na zodpovedanie týchto otázok poslúžia osobné stretnutia. Snažte sa byť zrozumiteľní a názorní - pokiaľ možno doplňte prezentáciu aj o vizualizácie či obrázky.

Ak už máte investičnú prezentáciu hotovú, budeme radi, keď nám ju zašlete rovno spolu s vyplnenou dotazníkovou žiadosťou dostupnou na desktopovej verzii našej stránky.