Prihlásenie investoraBlogChcem registrovať projekt

11 Apríl 2018
Aké projekty financujú angel investori?

“Hľadám ihlu v kope sena”, zvykne hovorievať jeden z investorov Klubu podnikateľských anjelov Slovenska Michael Rostock Poplar. V dnešnom článku sa pozrieme na to, aké typy projektov sa angel investorom určite zapáčia a ktoré naopak nemajú šancu na úspech.

Každý podnikateľ usilujúci sa získať priazeň investora by si mal uvedomiť, že prezentáciou projektu v prvom rade investorovi predáva víziu budúceho úspešného podnikania. Úspešné podnikanie z pohľadu angel investorov znamená, že startup, resp. akákoľvek začínajúca firma má predpoklady stať sa globálnou ziskovou firmou, nielen lokálnym podnikaním, ktoré s námahou uživí svojho zakladateľa. Nepochopenie toho, čo sa skrýva za termínom “úspešné podnikanie” často vedie k otázkam žiadateľov o investora z nášho klubu, prečo bol ich projekt zamietnutý ešte vo fáze predselekcie. O tom, prečo je potenciál rastu tak dôležitou investorskou požiadavkou, sme písali v predchádzajúcom príspevku.

Aj keď rôzni angel investori majú rôzne investičné preferencie, predsa existujú určité univerzálne požiadavky na projekty, ktoré pri posudzovaní investičného potenciálu projektov spájajú všetkých angel investorov. Ktoré to teda sú?

1. Angel investori majú záujem o projekty s globálnym potenciálom, nie o lokálne prevádzky

Ak plánujete získať angel investora pre zriadenie lokálnej prevádzky, vedzte, že to bude mimoriadne náročná úloha. Investori z nášho klubu o takýto druh zámerov žiaľ nemajú záujem, nakoľko ide o podnikania s veľmi obmedzeným rastovým potenciálom. Úspechom týchto podnikaní totiž býva, ak sa udržia na trhu a dokážu uživiť svojho zakladateľa, nieto ešte zhodnotiť investíciu investora. Aby sme boli konkrétni, príkladom lokálnych prevádzok môže byť napríklad predajňa potravín, kaviareň, fitnescentrum, jazyková škola, eventová agentúra a podobne.

Skúseným biznis angelom prejdú rukami desiatky projektov, ktoré majú potenciál osloviť zákazníkov minimálne na národnej úrovni, neexistuje teda racionálny argument, prečo by si mali vybrať investíciu do lokálneho podnikania. V tomto zmysle je minimálnou požiadavkou na veľkosť cieľového trhu podľa nás aspoň národný trh. Tento by zároveň mal byť dostatočne veľký, t.j. nemal by byť v okrajovom segmente ekonomiky.

Dôležitým faktorom pri posudzovaní potenciálu rastu je taktiež schopnosť projektu dynamicky rásť v tržbách pri nepomerne nižšej miere rastu nákladov. Tomuto termínu hovoria investori “škálovateľnosť”. Z logiky veci vyplýva, že výborné škálovateľné sú projekty z IT oblasti (IT produkt sa vytvorí raz a môže sa predať stovkám zákazníkov bez dodatočného rastu fixných nákladov), menej škálovateľné, ale predsa s globálnym potenciálom môžu byť výrobné podniky a veľmi ťažko škálovateľné sú napríklad podnikania v osobných službách, pretože na obslúženie každého nového zákazníka je potrebná dodatočná pracovná sila.

2. Angel investori majú záujem o projekty, ktoré riešia naliehavú zákaznícku potrebu

Startup projekty môžeme z pohľadu naliehavosti potreby v zásade členiť do dvoch kategórií - do kategórie “must have” a do kategórie “nice to have”. Angel investori a vôbec akýkoľvek venture kapitáloví investori jednoznačne preferujú projekty z prvej kategórie. Sú to projekty, ktoré riešia naliehavý problém zákazníka alebo uspokojujú jeho naliehavú potrebu. Naliehavé problémy sú tie, ktoré zákazníci MUSIA riešiť a ktorých doterajšie riešenia sú drahé, neflexibilné, pomalé a podobne. Ak teda podnikateľ príde s riešením, ktoré je lacnejšie, efektívnejšie, rýchlejšie či flexibilnejšie, má u zákazníka vyhrané.

Naopak protipólom projektov, ktoré riešia naliehavú potrebu sú projekty, ktoré môžu slúžiť pre uspokojenie menej naliehavých potrieb alebo slúžia len pre zábavu či pobavenie užívateľov. Môžu to byť napríklad projekty rôznych internetových portálov, ktoré slúžia na prezentáciu firiem, produktov, zliav a podobne, rôzne aplikácie, ktorých používanie neuspokojuje naliehavú zákaznícku potrebu, resp. neprináša veľký benefit a podobne. Veľkou výzvou týchto projektov je dokázať konvertovať užívateľa na platiaceho zákazníka, a preto sa na ne investori budú pozerať obzvlášť obozretne. Kľúčové v týchto prípadoch býva, aby zakladatelia vedeli obhájiť svoj biznismodel, t.j. aby vedeli presvedčivo argumentovať, ako bude ich projekt zarábať.

3. Angel investori majú záujem o projekty, ktoré kráčajú s dobou a opierajú sa o inováciu

Ponúknuť inovatívne riešenie znamená mať náskok pred konkurenciou. Inovácia nemusí byť len produktová, môže ísť o inováciu v procesoch či v prístupe k zákazníkom. Vďaka inováciám dokážete zákazníkom pripraviť výhodnejšiu ponuku ako konkurencia. Uveďme si príklad. Určite súhlasíte, že donášková služba potravín je príkladom zámeru, ktorý kráča s dobou a hoci sa na prvý pohľad na takomto zámere nezdá nič inovatívne, opak je pravdou. Ak sa totiž vďaka inováciám dokážete popasovať s logistickými výzvami, môžete ponúknuť zákazníkom napríklad garanciu doručenia nákupu do určitej doby tak, ako to pri vstupe na český trh urobila donášková služba Rohlik.cz. Ďalším príkladom inovácie v tomto projekte je napríklad používanie chatbota pri odľahčovaní práce v oblasti zákazníckej podpory. Pre úplnosť dodáme, že táto služba je aktuálne podnikaním, ktoré v ČR oslovuje viac ako 2,5 milióna zákazníkov a ktoré dosiahlo viac ako miliardové ročné tržby za predaný tovar (obrat uvádzame v českých korunách).

4. Angel investori zvažujú len projekty, do ktorých už zakladatelia investovali energiu, čas aj peniaze

Sú minimálne tri dôvody, prečo je tomu tak. Tým prvým je fakt, že ak ste do svojho nápadu investovali energiu, čas a prípadne aj nejaké prostriedky, znamená to, že to s podnikaním myslíte vážne a svojmu projektu skutočne veríte. Druhým dôvodom je skutočnosť, že ak ste projektu venovali nejaký čas, je predpoklad, že máte vyriešené mnohé projektové neznáme a poznáte odpovede na otázky ohľadom produktu, zákazníkov a trhu. Znamená to, že budete vedieť uspokojivo odpovedať na investorove otázky. Tretí dôvod je tiež logický a jednoduchý - ak na projekte už pracujete, môžete investorovi ukázať výsledky svojej práce. Aj v tomto prípade platí, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.

5. Angel investori investujú do projektov rádovo desiatky tisíc Eur

Ak máte projekt, do ktorého je potrebné investovať väčšie zdroje ako je povedzme 200 000 - 300 000 Eur, s veľkou pravdepodobnosťou v našom regióne budete musieť oslovovať iných investorov (napr. venture kapitálové fondy). Priemerná výška angel investícií jedného investora do projektu v Európe bola v roku 2017 25 000 Eur, s tým, že vyššiu investíciu možno od investorov získať najmä vtedy, ak sa spoja viacerí investori (syndikovaná investícia).

6. Angel investori nebudú posudzovať len projekt, ale aj vaše schopnosti

Samotná myšlienka, resp. podnikateľský nápad bez schopnosti realizácie nič neznamená. Položme si teda ruku na srdce - ak by ste boli investorom, na čo by ste pri posudzovaní projektov kládli eminentný dôraz? Ak ste odpovedali na kompetentnosť a kvalitu tímu, odpovedali ste správne. Úspešné podnikanie podnikanie totiž dokáže vybudovať len kompetentný tím. To inými slovami znamená, že ide o tím, ktorý pozná potreby zákazníka a teda vie, kde spočíva pridaná hodnota produktu, pozná konkurenciu a trh a v neposlednom rade vie, ako projekt zrealizovať po technickej stránke. Poznáme mnohých investorov, ktorí odmietajú investovať do projektov, ktorých zakladatelia nemajú v tíme technickú kompetenciu -  typicky ide napríklad o IT projekty, ktoré outsourcujú programovanie.

Nezabúdajte, že vaše schopnosti demonštrujete aj tým, ako kvalitne je pripravená vaša prezentácia, resp. biznisplán. Mnoho podnikateľov snažiacich sa o získanie investora podceňuje túto stránku veci a očakáva, že investori sa s nimi budú stretávať a diskutovať bez relevantných podkladov. Takto to žiaľ v praxi nefunguje a my veríme, že aj prostredníctvom tohto článku sme vám objasnili, že jedine investovaná energia a príprava je to, čo zvyšuje vaše šance presvedčiť investora o tom, aby do vás zainvestoval.

Ak ste práve dočítali tento článok a myslíte si, že váš projekt väčšinu uvedených kritérií spĺňa, neváhajte a vyplňte projektovú žiadosť na desktopovej verzii našej stránky. Váš projekt po posúdení splnenia všeobecných investičných kritérií radi sprístupníme našim investorom.