Prihlásenie investoraBlogChcem registrovať projekt

30 September 2018
7 charakteristík podnikaní, ktorým neodolá žiaden investor

Spísali sme charakteristiky podnikaní, ktoré predstavujú akýsi investičný „grál“. Samozrejme ich všetky do bodky nemusí spĺňať každá zainvestovaná firma, ale čím viac sa k nim projekt približi, tým je vyššia šanca, že si nájde investora.

1. Firma je škálovateľná

Škálovateľnosť znamená, že podnik môže rýchlo rásť v tržbách, zatiaľ čo výdavky rastú oveľa pomalšie, resp. zostávajú nízke a vytvárajú dobré rezervy. Niektoré obchodné modely sú zo samej podstaty dobre škálovateľné, zatiaľ čo iné pre svoj rast vyžadujú značné prevádzkové náklady. Dobrým príkladom škálovateľnej firmy je výrobca holiaceho strojčeka - produktu, ktorý je lacný na výrobu a predaj a ľahko sa distribuuje (čím väčšia je spoločnosť, tým nižšie jednotkové náklady na výrobu produktov má), zatiaľ čo firma, ktorej produkt si pri implementácii vyžaduje veľa prispôsobenia, resp. času odborníkov, nie je až tak dobre škálovateľná. Typickým príkladom málo škálovateľnej firmy je konzultačná firma a podobne.

2. Produkt je otestovaný zákazníkmi a spĺňa aj ďalšie dôležité kritériá

Jednou z najvážnejších otázok pri investovaní je otázka: „Kto bude kupovať tento produkt?“. Investori sa u potenciálnych zákazníkov potrebujú uistiť, že ich záujem o produkt je reálny, nie predstieraný. Veľkou výhodou je ak váš produkt rieši vážny problém. Takisto je mimoriadne dôležité, ako si váš produkt počína v porovnaní s konkurenciou. Téma produktu zahŕňa aj otázky jeho výroby či ochrany duševného vlastníctva. V prípade, že podnikateľ je schopný chrániť svoje know-how, u investora získava dôležité plusové body. Chrániť know-how možno viacerými spôsobmi, nemusí ísť vždy len o patent, môže ísť aj o premyslenú logistiku výroby skladajúcu sa z viacerých partnerov, u ktorých sa produkt vyrába a podobne.

3. Trh je dostatočne veľký a existuje jasná stratégia ako naň firma vstúpi

Investori požadujú, aby trh, na ktorom podnikateľ pôsobí, bol dostatočne veľký. Spravidla ide o veľkosť, ktorá sa ideálne počíta v stovkách miliónov Eur, nie v jednotkách miliónov. Rovnako dôležitá ako veľkosť trhu je aj realistická stratégia vstupu na trh. Realistická stratégia počíta s konkrétnymi partnermi pri predaji produktov, realisticky stanovenou nákladnosťou predaja, uveriteľnou dĺžkou predajného cyklu (doba, ktorá uplynie od oslovenia zákazníka po realizáciu predaja) a podobne.

4. Kvalitný a skúsený manažérsky tím

Atraktívna investičná príležitosť pre investorov je len taká, ktorá zahŕňa aj kvalitný manažérsky tím so skúsenosťami, vedomosťami a komplementárnymi zručnosťami. Nemenej dôležitá je aj schopnosť budovať skvelú firemnú kultúru, ktorá pritiahne ďalších talentovaných ľudí. Zatiaľčo mnohí anjeli dávajú prednosť tímom s predchádzajúcimi podnikateľskými skúsenosťami, niektorí dajú šancu aj prvopodnikateľom ak z nich srší energia, zápal a títo sú schopní počúvať a učiť sa. Investori veľmi dobre vedia, že bez kvalitného tímu sa nezaobíde budovanie žiadnej úspešnej firmy.

5. Firma má predpoklady byť atraktívna aj pre potenciálnych kupujúcich   

Mnohé korporácie, ktoré kupujú inovatívne podnikania, systematicky vyhľadávajú vysoko rastúce škálovateľné firmy s výbornou úrovňou ziskových marží a produktami, ktoré v ideálnom prípade dopĺňajú ich podnikateľskú stratégiu. Z investorského pohľadu je dôležité, aby už pri vstupe do spoločnosti existovala predstava o budúcom kupujúcom a dôvodoch, prečo by tento mal záujem vlastniť spoločnosť, ktorú s investorom budujete.

6. Potenciálny exit je spojený s dostatočne vysokým zhodnotením

Každá potenciálna investičná príležitosť je investorom vyhodnocovaná aj na základe jednoduchej kalkulácie návratnosti vloženej investície. Ide o to, aby investor získal presvedčenie, že spoločnosť je schopný po niekoľkých rokoch predať za cenu, ktorá uspokojí jeho investorské očakávania. Do rovnice návratnosti okrem vstupnej a výstupnej ceny je potrebné započítať aj prípadné ďalšie nevyhnutné investície (či už svoje, resp. investície iných investorov), ktoré môžu zriediť investorov pôvodný podiel. Samozrejme nejde o nejaké striktné prepočty, pretože nie je možné vedieť vopred, ako sa podnikaniu bude dariť a za akú cenu ho bude v budúcnosti možné odpredať. Pamätajte si, že finančná časť vášho biznisplánu investorom do tejto matematiky poskytne cenné vstupy.

7. Ide o príležitosť z odvetvia, o ktoré sa investor osobne zaujíma

Ak natrafíte na investora, ktorý sa prirodzene zaujíma o sektor, v ktorom pôsobíte, či produkt, ktorý vyvíjate, pravdepodobne ste na polceste k investícii. Vyberať firmu, do ktorej investor zainvestuje, je v značnej miere osobným, subjektívnym rozhodnutím, na ktoré vplývajú osobné záujmy a preferencie. Je všeobecne známe, že ak investor investuje do odvetvia, v ktorom sa vyzná, má väčšiu šancu, že zainvestuje úspešne. Tejto rady sa mnohí anjelskí investori aj držia, preto ak neinvestujú do vášho projektu, nemusíte byť hneď sklamaní, možno sa tak udialo len preto, že by sa vo vašom sektore podnikania necítili dostatočne komfortne.