Prihlásenie investoraBlogChcem registrovať projekt

Predstav svoj projekt angel investorom!

Združujeme úspešných podnikateľov
a manažérov, ktorí chcú investovať
svoje skúsenosti, čas a peniaze do startupov.

Sme prvou sieťou podnikateľských anjelov v SR,
ktorá vznikla v roku 2011 a naším poslaním
je podpora rozvoja inovácií a podnikania
nastupujúcej generácie podnikateľov.

Predstav svoj projekt angel investorom!

Združujeme úspešných podnikateľova manažérov, ktorí chcú investovať svoje skúsenosti, čas a peniaze do startupov.

Sme prvou sieťou podnikateľských anjelov v SR, ktorá vznikla v roku 2011 a naším poslaním je podpora rozvoja inovácií a podnikania nastupujúcej generácie podnikateľov.

PREČO HĽADAŤ
INVESTORA U NÁS?

 • Váš projekt bude sprístupnený len kredibil-
  ným investorom so skutočným záujmom o
  investíciu, ktorých aktívne vyhľadávame.
 • Váš projekt sa nestratí v dave – investorom
  prezentujeme len tie projekty, ktoré vyhovujú
  ich investičným kritériám.
 • Okrem online prezentácie získate možnosť
  osloviť investorov aj osobne na niektorom z
  našich podujatí.
 • Váš projekt bude sprístupnený len kredibilným investorom so skutočným záujmom o investíciu, ktorých aktívne vyhľadávame.
 • Váš projekt sa nestratí v dave – investoromprezentujeme len tie projekty, ktoré vyhovujúich investičným kritériám.
 • Okrem online prezentácie získate možnosťosloviť investorov aj osobne na niektorom znašich podujatí.

Naše podujatia

Čo o nás povedali?

Na podujatí Business angels workshop, ktoré organizoval Klub podnikateľských anjelov Slovenska a regionálny parter VTP Žilina, sme v máji 2011 spoznali Milana Dubca (zakladateľ Azet.sk) o niekoľko týždňov sa stal našim prvým investorom.
Jozef Vodička - CEO, startup TrashOut

často kladené
otázky

partneri

SLOVAK | BUSINESS | AGENCYSlovak Venture Capital and Private Equity AssociationZdruženie mladých podnikateľov
 • Čo je Klub podnikateľských anjelov Slovenska?
 • Klub podnikateľských anjelov Slovenska (ďalej len „KPAS“) je prvou sieťou podnikateľských anjelov (angel investorov) v SR, ktorá vznikla v roku 2011. KPAS združuje popredných slovenských podnikateľov a manažérov, ktorí majú záujem investovať svoje skúsenosti, čas a peniaze do startupov. 

  Pozrite si krátke prezentačné video Klubu podnikateľských anjelov Slovenska

 • Čo robí Klub podnikateľských anjelov Slovenska?
 • Klub podnikateľských anjelov Slovenska:

  • sieťuje investorov (tzv. podnikateľských anjelov) a koncentruje ponuku rozvojového kapitálu neformálnych investorov na jednom mieste,
  • aktívne vyhľadáva podnikateľov a projekty vhodné na investíciu od podnikateľského anjela,
  • organizuje investičné fóra a ďalšie podujatia a robí osvetu o investovaní podnikateľskými anjelmi (angel investormi),
  • zabezpečuje predselekciu projektov, aby investor (podnikateľský anjel) dostal iba projekty vyhovujúce jeho investičným kritériám.
 • Aké kritériá musí spĺňať môj projekt, aby bol zaradený do databázy a prezentovaný investorom?
 • Projekt, ktorý sa môže uchádzať o nášho investora, by mal spĺňať nasledovné kritériá:

  • vývoj produktu (výrobok, služba) je dokončený alebo je veľmi blízko pred dokončením,
  • produkt už má svojich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov, ktorí prejavili preukázateľný záujem,
  • podnikateľ do projektu už investoval čas a vlastné peniaze,
  • podnikateľ disponuje tímom schopným zámer zrealizovať.

  Najdôležitejším investorským kritériom na projekty je vysoký potenciál rastu podnikateľských zámerov.

  Pozrite si aj krátke prezentačné video Klubu podnikateľských anjelov Slovenska.

 • O aké projekty naši investori nemajú záujem?
 • Naši investori (podnikateľskí anjeli) vyhľadávajú inovatívne podnikateľské nápady s ambicióznym, no realizovateľným podnikateľským zámerom a tímom schopným zámer zrealizovať. Investorom nebudú prezentované projekty, ktoré:

  • nie sú investične pripravené – ide o nápad, ktorý je "len na papieri" a nie je začatý vývoj produktu,
  • nemajú potenciál rýchleho rastu (ide napr. o prevádzky kaviarní, športovísk a iných lokálnych prevádzok),
  • nie sú ničím inovatívne (ide o kópiu etablovaného produktu bez pridanej hodnoty),
  • sú špekulatívneho charakteru (sľubujú rýchly zárobok na finančných trhoch a podobne).
 • Aké zásady by som mal dodržať pri prezentácii svojho projektu?
 • Stručne, vecne a pravdivo popíšte, v čom spočíva podstata projektu, aký je váš biznis model (ako bude váš projekt zarábať) a aké sú jeho silné stránky. Je výborné podporiť vaše tvrdenia a plány dôkazmi v podobe prvých existujúcich objednávok či zákazníkov.

  Odporúčame vám pripraviť si popis projektu najskôr vo vašom počítači a následne tento prekopírovať do nášho formulára. Raz odoslanú prezentáciu projektu totiž už nebudete mať možnosť editovať.

 • Čo sa stane s mojím projektom po odoslaní formulára?
 • Váš podnikateľský zámer posúdime s ohľadom na kritériá investičnej pripravenosti do desiatich pracovných dní. O zaradení, resp. nezaradení vášho projektu do našej databázy budete informovaní emailom.

  Ak váš projekt spĺňa požadované kritériá, zaradíme ho do našej databázy a budeme o ňom informovať našich investorov. Ak niektorého investora osloví vaša prezentácia, bude vás kontaktovať. Zaradením do databázy zároveň získate prednostné pozvanie na investičné fóra organizované KPAS.

  Ak sa rozhodneme nezaradiť váš projekt do našej databázy, naše rozhodnutie je potrebné rešpektovať. Ak vo vašom podnikateľskom zámere o niekoľko mesiacov pokročíte, môžete odoslať prezentáciu projektu s novými skutočnosťami na opätovné posúdenie.

 • Aká je úloha Klubu podnikateľských anjelov Slovenska v investičnom procese?
 • Primárnou úlohou Klubu podnikateľských anjelov Slovenska (KPAS) je sprostredkovať kontakt medzi adekvátne pripraveným podnikateľom a potenciálnym serióznym investorom. Investičné rozhodnutie je výhradným rozhodnutím investora alebo skupiny investorov. KPAS v zmysle Všeobecných podmienok používania neručí za pravdivosť údajov uvedených v prezentáciách ani za prípadné právne vzťahy, ktoré vzniknú v dôsledku sprostredkovania kontaktu medzi tretími zmluvnými stranami (v tomto prípade medzi podnikateľom a investorom). KPAS vychádza z predpokladu, že všetky zúčastnené strany konajú v dobrej vôli.

 • Kto môže využiť služby Klubu podnikateľských anjelov Slovenska?
 • Služby Klubu podnikateľských anjelov Slovenska môže využiť každý, kto hľadá investičného partnera na realizáciu a rozvoj svojho podnikateľského zámeru. Zároveň v KPAS privítame všetkých serióznych investorov, ktorí majú adekvátne manažérske skúsenosti a reálny záujem investovať do mladých firiem.

 • Je využívanie vašich služieb nejako spoplatnené?
 • Využívanie služieb Klubu podnikateľských anjelov Slovenska je bezplatné.

 • Kto sú investori v Klube podnikateľských anjelov Slovenska?
 • KPAS združuje popredných slovenských podnikateľov a manažérov, ktorí majú záujem investovať svoje skúsenosti, čas a peniaze do nádejných podnikateľských zámerov. Naši investori sú úspešní ľudia, ktorí si chránia svoje súkromie, a preto ich mená nezverejňujeme. Nie sú však anonymní, zaradeniu investora do KPAS predchádza naše osobné stretnutie a tiež potvrdené pozitívne referencie. Dôveryhodnosť a serióznosť sú hodnoty, ktoré sú u nás na prvom mieste. 

 • Ako sa môžem stať jedným z investorov?
 • Podnikateľským anjelom je fyzická osoba – investor, ktorý disponuje voľným kapitálom, ktorý zhodnocuje tým, že investuje do inovatívnych projektov iných podnikateľov v rannom štádiu podnikania - startupov. Podnikateľský anjel začínajúcej firme pomáha nielen investičným kapitálom, ale i skúsenosťami, radami a kontaktami.
  Zaradeniu investora do Klubu podnikateľských anjelov Slovenska predchádza osobné stretnutie, zistenie investičných preferencií a podpis etického kódexu. 

 • Aká je bežná výška investície podnikateľských anjelov?
 • Výška investície do projektu je veľmi variabilná a závisí od mnohých skutočností. Výška podielu, kvalita projektu, štádium projektu a pod. Vo väčšine prípadov sa však výška investície pohybuje od 10 000 do 80 000 EUR na projekt. 

 • Ako sa naučiť rozmýšľať ako investor?
 • Podnikatelia veľmi často vôbec neuvažujú o tom, aké potreby má investor a zamýšľajú sa len nad tým, čo potrebujú oni sami. Ak podnikateľ uvažuje týmto spôsobom, šanca, že získa investora, je minimálna. Skôr ako sa rozhodnete ísť so svojím podnikateľským nápadom hľadať investora, je potrebné si uvedomiť, aká je odpoveď na otázku: „Čo je pre investorov pri vyhodnocovaní investičných príležitostí najdôležitejšie?“ 

 • E-book Podnikanie pod krídlami anjela
 • 49 najčastejších otázok o venture kapitáli si môžete stiahnuť v našom e-booku.

Kontaktný formulár

Anti spam ochrana

CHCEŠ BYŤ INFORMOVANÝ
O NOVINKÁCH?